August 20, 2011

એક ક્લબ એવી છે જે ફ્રાન્સ સિવાય દુનિયામાં કોઇ પણ સ્થળે જોવા મળતી નથી. આ ક્લબ કષ્ટ આપનાર ક્લબ તરીકે ઓળખાય છે. આ ક્લબ અંગે તેના સભ્યો સિવાય ખાસ કોઇ જાણતું નહોતું.

ફ્રાન્સમાં હજારોની સંખ્યામાં વિવિધ પ્રકારની ક્લબ આવેલ છે. જેમાં એક ક્લબ એવી છે જે ફ્રાન્સ સિવાય દુનિયામાં કોઇ પણ સ્થળે જોવા મળતી નથી. આ ક્લબ કષ્ટ આપનાર ક્લબ તરીકે ઓળખાય છે. ફ્રાન્સમાં આ એક માત્ર ક્લબ છે અને આ ક્લબ અંગે તેના સભ્યો સિવાય ખાસ કોઇ જાણતું નહોતું. ત્યાં થતી કામગીરીથી દુનિયા અપરિચિત હતી. આ ક્લબની સ્થાપનાનો હેતુ પણ કોઇ જાણતું નહોતું. સૌથી વધારે મુશ્કેલી તો શ્રીમંત માર્કોઇસ ડી સૈડોને હતી, કેમકે તે ક્લબનો સભ્ય બનવા માગતો હતો, પણ ક્લબના મેનેજરે કહ્યું કે, ક્લબના કોઇ પાંચ સભ્ય જે વ્યક્તિના નામનું સૂચન કરે એ વ્યક્તિ જ સભ્ય બની શકે છે.

સભ્ય પણ વર્ષમાં એક વખત ૧૯ ઓગસ્ટના દિવસે જ બનાવવામાં આવે છે, કારણ કે, ૧૯ ઓગસ્ટે ક્લબની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી.’ ક્લબના સભ્યો ડી સૈડોના નામનું સૂચન કરી શકે એ માટે મેનેજરને ક્લબના સભ્યોનાં નામ બતાવવા માટે વિનંતી કરી. તો મેનેજરે સભ્યોનાં નામ બતાવવાનો ઇન્કાર કર્યો. તેથી તે નિરાશ થઇને ચાલ્યો ગયો. હવે મારકોઇસે ક્લબની અંદર ચાલતી પ્રવૃત્તિ અંગે જાણકારી મેળવવા માટે એક ઉપાય શોધી નાખ્યો.

તેની પાસે રૂપિયાની કંઇ ખોટ નહોતી. તેણે ક્લબના બિલ્ડિંગની સફાઇ કરનાર કામદાર અને ચોકીદારને રૂપિયા આપી ફોટોગ્રાફર સાથે બિલ્ડિંગના ગુપ્ત રસ્તે પ્રવેશ કર્યો. ચોકીદારે ક્લબના મુખ્ય હોલની બારીના ચોથા ભાગમાં એવું કાણું પાડ્યું, જેમાંથી હોલનું ર્દશ્ય સ્પષ્ટપણે દેખાતું હતું. સાંજ સુધી એ ત્યાં છુપાઇ રહ્યા. સાંજ ઢળતાં ક્લબના સભ્યો અંદર ભેગા થયા ત્યારે તે પણ કાણાંમાંથી જોવા લાગ્યો.

શરૂઆતમાં ક્લબના સભ્યો ફક્ત મદિરાપાન કરવામાં મગ્ન રહ્યા. જ્યારે મદિરાપાનનો રાઉન્ડ સમાપ્ત થયો અને ક્લબની વાસ્તવિક પ્રક્રિયાનો આરંભ થયો ત્યારે મારકોઇસને આશ્ચર્ય થયું. કેમકે, અંદર જે થઇ રહ્યું હતું એ આજ સુધી ના તેણે ક્યાંય જોયું હતું. ના સાંભળ્યું હતું. તેણે જોયું કે, એક સ્ત્રી પલંગ પર સૂતી હતી અને બીજી મહિલાઓ તેને ઘેરીને લાતો, બેટ અને હાથ વડે મારી રહી હતી. નવાઇની વાત તો એ છે, તે કોઇપણ જાતના વિરોધ વગર ચૂપચાપ પડી રહીને માર ખાઇ રહી હતી. જાણે તે પોતાની ઇચ્છાથી માર ખાઇને આનંદની અનુભૂતિ કરી રહી હોય એવું લાગતું હતું.

થોડીવાર તો આશ્ચર્યપૂર્વક આ ર્દશ્ય નિહાળીને મારકોઇસે ફોટોગ્રાફરને એ જ કાણાંમાંથી ફોટા પાડવા માટે કહ્યું. ફોટોગ્રાફરે અપૂર્વ, આશ્ચર્યજનક અને વિચિત્ર ર્દશ્યને પોતાના કેમેરામાં બંધ કરી દીધા. પંદર મિનિટ સુધી એ યુવાનો અને યુવતીઓ માર ખાતાં રહ્યાં. ત્યારબાદ એમાંની એક સ્ત્રીએ પોતાને દાંત વડે બચકાં ભરવામાં આવે, એવો આગ્રહ કર્યો. જેનો અમલ અન્ય મહિલાઓ હસતાં હસતાં કરી રહી હતી.

No comments:

Post a Comment