June 28, 2011

સ્ત્રીના સાહિત્યમાં સર્જનની વાત કરીએ ત્યારે સ્ત્રી પોતાની વેદના અને પીડાને સંપૂર્ણપણે વ્યક્ત કરી શકે છે, એની સાથે જીવી શકે છે. બાળસખીની માફક એને પોતાની સાથે રાખીને દરેક અનુભવ સાથે વહેંચીને રહે છે. જેના લીધે એનું સર્જન વધારે રસપ્રદ બને છે.

પોતાના વિશે સમાજ કે લોકો શું વિચારશે એ ભય રાખ્યા વિના સર્જન કરી શકે એવી સ્ત્રીઓ બહુ ઓછી છે. પોતાની અંદર રહેલી કોઇ લાગણી વિશે સ્ત્રી પોતે જ અજાણ હોય છે, આથી એ જ્યારે સર્જન કરે ત્યારે એની આ લાગણી બહાર આવે છે અને એની અભિવ્યક્તિની તીવ્રતા ધારદાર હોય છે.

No comments:

Post a Comment