June 17, 2011


ખુશીની સાઈડ ઈફેકટ્સ સંશોધનોમાં જણાયું છે કે –

- ખુશ લોકો વધુ સફળ હોય છે.

- મજબૂત સંબંધોનો આનંદ માણે છે.

- ઓછા માંદા પડે છે.

- આશાને હંમેશાં જીવંત રાખે છે.

- ખરાબ અનુભવોમાંથી ઝટ બહાર આવી જાય છે.

No comments:

Post a Comment