January 6, 2012

પત્ની ને ખુશ રાખવાના ઉપાયો


આમ તો માનનીય બ્રહ્માજીએ અમુક એવા મોડેલટેસ્ટીંગ વગર નીચે ધરતી પર મોકલી આપ્યા છે  
કે ઉપરથી ભગવાન આવીને લાખ પ્રયત્ન કરે તો પણ કોઈ વાતે ખુશ ના થાય 
પણ પડ્યું પાનું નિભાવીલેવું  ભારતીય સંસ્કૃતિ છેઅને પુરુષે  પોતાનીપત્નીને ખુશ  
રાખવા વિષયે યથાશક્તિ પ્રયત્ન કરવો જોઈએતો અહી પત્નીને ખુશ રાખવાના થોડાક  
ઉપાય બતાવ્યા છે તમારે જાણવા જોગ.

1. 
તમે તમારી પત્ની સાથે વાતચીત કરતા હોવત્યારે વચ્ચે ના બોલો
2. સવારે ઓફિસ જતા મોજા જાતે શોધી લો

3. ઓફિસથી ઘેર આવીને મોજા બાથરુમમાં જાતે ધોવાનાખો

4. 
સાસુ સસરા કે કોઇ પણ પિયરીઆ ઘેર આવે તો એક નકલી પૂછડી ચોટાડી જોર જોરથી હલાવો 
   (પણ એમને ચાટવાની કોશિશ  કરશો!)

5. 
 બીજા શહેરની હોય તો એના શહેરની કોઇ પણ ખુબી શોધી એના વખાણ કરો 
    (અરે તો શાયરોનુ શહેરનહીપેલા કવિ “બેવકુફ” અહીનાં  નહીં?)

6. 
એની કોઇ પણ સહેલીના રુપના વખાણ ક્યારેય  કરો

7. 
એની સહેલી ઘેર આવી હોય તો ડ્રોઇંગ રૂમમાંવારે ઘડીયે આંટા  મારો

8. 
એની મમ્મીની રસોઇના વખાણ કરો

9. “હું કેવી લાગુ છુ” નો પ્રમાણિકપણે જવાબ આપવો શકય ના હોય તો એમ કહો કે 
  “આજે તો તું સાવ જૂદી જ લાગે છે

10. 
એના મામાની સરકારમાં બહુ પહોંચ છે એવુ કહોસાસુ પણ ખુશ રહેશે

11. "
તારા પપ્પા બહુ સોશિયલ છે” એવુ મહિને ઓછામા ઓછુ એક વાર કહો
12. ટીવી જોતી વખતે : “અરેજોતો કેટરિના એ તારા જેવી  હેરસ્ટાઇલ કરી છે” એવુ કહો.

13. 
તમારી વાત ટુંકમાં કરો.

14. 
એના પિયરિયાનો ફોન હોય અને “આજે શાક કેવીરીતે દાઝી ગયુ?”  વિષય પર લાંબી વાતચીત  
   ચાલતી હોય તો તમે તમારા અગત્યના કામ પડતા મુકી ધીરજપુર્વક  ફોન પુરો થાય ત્યાં સુધી રાહ જુઓ.

15. 
જમવા બેસતી વખતે પાણી જાતે ભરી લો

16. 
એની વાત ધ્યાન પુર્વક સાંભળો છો એવુ એટલીસ્ટ બતાવો તો ખરા .

17. 
 કશુ કહેવા આવે તો છાપુ બાજુ પર મુકી વાતસાંભળો.

18. 
 વાત કહેતી હોય ત્યારે ટી.વીમ્યુટ કરી દો!

19. 
ક્રિકેટ મેચ સાથે ચાલતા હોય તે ચેનલ મુકો જો ભુલે ચુકે સામો વિવેક કરે તો એમ કહો કે 
     “મેચ તો રોજ આવેછે

20. 
 એમ કહે કે “આજે બહુ ગરમી છે” તો પંખો ફાસ્ટ કરો યાર!

21. 
 એમ કહે કે “આજે બહુ થાકી ગઇ છુ ” તો તરત કહો કે “ચાલઆજે બહાર જમવા જઇએ
22.  એમ કહે કે “આજે રસોઇ કરવાનો મુડ નથીતો તરત કહો કે “સાચુ કહુહું તો પીઝા મંગાવવાનુ  
    જ વિચારતો હતો

23. 
વાત વાતમાં એના સોગંદ ખાવ (તારા સમતુ સાચે આજે જુદી લાગે છે!)

24. 
બેડરુમમાં બામની વાસ સહન ના થાય તો ફરિયાદ કર્યા વગર કોક દિવસ ડ્રોઇંગરુમમા સુઇ જાવ.

25. 
કોઇ પણ ફરિયાદ કરવી હોય તો સીધી નહીપણ આડકતરી રીતે કરો જેમ કેદાળ પાણી જેવીહોય તો 
     “આજે દાળ કંઇક જુદી  હતી!” અને રોટલી કાચી બને તો “ વખતે ઘંઉ સારા નથી આવ્યા” એમ કહો.

નોંધ:

 ઉપાયો અંગે લખનાર કોઈ ગેરેંટી નથી આપતા,તેમજ ઉપાય કારગત ના નીવડે તો  અંગે કોઈ  
   પણ પ્રકારની તકરાર કરાવી નહિ.
 ઉપાયો મેં અજમાવેલા છે કે નહિ તેવો બેવકુફ જેવો પ્રશ્ન કરવો નહિબેવકુફ જેવા પ્રશ્નો પૂછવાની  
   પેટન્ટ મારીપાસે છે.
ઉપરના ઉપાયો પર પિષ્ટપેષણ કરી સમય બગાડવો નહિએટલા સમયમાં પત્નીની ઘણી  
   સેવા થઇ શકે છે.
કુંવારાઓ માટે શુંએવા વાહિયાત સવાલો અહી  કરવા.

No comments:

Post a Comment