May 16, 2011

પોતાની જાતને જીવનના સર્વોચ્ચ લક્ષ્યની યાદ અપાવો. તમે અહીંયા ફરીયાદો કરવા માટે કે ચીડચીડ કરવા માટે નથી આવ્યાં પરંતુ કંઈક મોટુ કામ કરવા માટે આવ્યાં છો. 

No comments:

Post a Comment