January 21, 2011

હંમેશા હસતા રહેવાથી અને ખુશનુમા રહેવાથી, પ્રાર્થના કરતાં પણ વધારે જલદી ઈશ્વરની નજીક પહોંચાય છે. સ્વામી વિવેકાનંદ

No comments:

Post a Comment